Chuyên gia Úc sang giảng dạy cho sinh viên Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên được tiếp cận với nhiều kiến thức mới khác nhau, được sự cho phép của lãnh đạo Bộ theo Quyết định số 3212/QĐ-BVHTTDL ngày 18/8/2017, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón 4 chuyên gia Úc sang giảng dạy cho sinh viên của trường:

  1. TS Cheryl Frances Stock – Giảng viên Viện Kịch nghệ Quốc gia Úc (NIDA);
  2. Egils Kipste – Giảng viên Viện Kịch nghệ Quốc gia Úc (NIDA);
  3. Ian Frederick McGrath – Nguyên giảng viên Đại học Wollongong, Úc;
  4. Timothy Mark Carter – Giám đốc điều hành Nhà hát Opera Úc.

Trong thời gian từ ngày 05/9 đến 20/9/2017:

PGS.TS Cheryl Frances Stock đã giảng dạy, hướng dẫn sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K36 (khoa Sân khấu) và lớp Biên đạo múa K35 (khoa Múa) về các bài tập hình thể sân khấu.

Egils Kipste đã hướng dẫn cho sinh viên lớp Đạo diễn Sân khấu K36 Văn bằng II và lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K34 về nghiệp vụ đạo diễn sân khấu, thực hiện các bài tập về diễn xuất theo phương pháp Stanilavski và kịch học đương đại.

Ngày 20/9/2017, các sinh viên khoa Sân khấu và khoa Múa dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Cheryl Frances Stock và TS. Egils Kipste đã thực hiện bài báo cáo khóa học với 03 tiết mục:

– Flow (Dòng chảy): do sinh viên lớp Biên đạo múa K35 thể hiện dưới sự dàn dựng của PGS.TS Cheryl Frances Stock;

– Falling (Rơi): do sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K36 thể hiện dưới sự dàn dựng của PGS.TS Cheryl Frances Stock;

– The pocession (Tiết mục ngẫu hứng với một chuỗi cảnh tập trung vào cảm xúc con người): do sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K34 thể hiện, sinh viên lớp Đạo diễn sân khấu K36 Văn bằng II đạo diễn dưới sự hướng dẫn của TS. Egils Kipste.

Trong thời gian từ ngày 11/9 đến ngày 22/9/2017:

GS. Ian Frederick McGrath đã giảng dạy thiết kế âm thanh, ánh sáng cho lớp Đạo diễn Âm thanh, ánh sáng K34 (Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh, Ánh sáng). GS. Ian Frederick McGrath cũng hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập thiết kế âm thanh, ánh sáng, bài báo cáo vào ngày 22/9/2017.

ThS. Timothy Mark Carter đã giảng dạy Quản lý nghệ thuật cho sinh viên lớp Đạo diễn Âm thanh, Ánh sáng K35. Trong khóa học này, Th.S Timothy Mark Carter tập trung vào 03 nội dung chính: Quản lý chung, Quản lý sân khấu, và Quản lý sản xuất chương trình.

Một số hình ảnh trong thời gian 04 chuyên gia Úc giảng dạy tại Trường:

1

2

PGS.TS Cheryl Frances Stock hướng dẫn sinh viên

3

4

Bài báo cáo “Falling” của sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K36 do PGS.TS Cheryl Frances Stock hướng dẫn

5

6

Bài báo cáo “Flow” của sinh viên lớp Biên đạo múa K35 do PGS.TS Cheryl Frances Stock hướng dẫn

7

8

Egils Kipste hướng dẫn sinh viên

9

10

Bài báo cáo “The pocession” của lớp Đạo diễn sân khấu K36 Văn bằng II và Diễn viên Kịch – Điện ảnh K34 do TS. Egils Kipste hướng dẫn

11

12

Ian Frederick McGrath hướng dẫn sinh viên

13

Bài báo cáo của sinh viên lớp Đạo diễn Âm thanh, ánh sáng K34 do GS. Ian Frederick McGrath hướng dẫn

14

15

ThS. Timothy Mark Carter giảng dạy cho sinh viên về Quản lý nghệ thuật

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Tổng hợp