THÔNG BÁO V/v: Phát giấy báo nhập học Đại học chính quy năm 2018