Đoàn sinh viên đi học tập tại Hoa kỳ theo Đề án 1437 năm 2018

Được sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các Quyết định số: 65/QĐ-BVHTTDL và 68/QĐ-BVHTTDL ngày 08/01/2019 về việc cử ứng viên đi học đại học lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật ở nước ngoài năm 2018 (đợt 2) theo Đề án phê duyệt kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ (gọi tắt là Đề án 1437 năm 2018), sinh viên của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã được cử đi học tập tại Hoa Kỳ, bao gồm:

  1. Triệu Nam Anh – sinh viên lớp Âm thanh điện ảnh – truyền hình K37 (khoa Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình)
  2. Bùi Trúc Phương – sinh viên lớp Nhiếp ảnh báo chí K36 (khoa Nhiếp ảnh)

Ngoài 02 sinh viên của Trường, trong đoàn còn có 02 sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian học tập của sinh viên tối đa từ tháng 01/2019 đến tháng 01/2023 (Tùy theo cụ thể từng ngành học và đăng ký tín chỉ).

Ngày 11/01/2019, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã gặp gỡ, chúc mừng, giao nhiệm vụ và trao Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 04 sinh viên trong đoàn.

Buổi gặp gỡ còn có sự tham dự của Lãnh đạo Vụ Đào tạo, đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và phụ huynh sinh viên đi học tại Hoa Kỳ.

Một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ và trao quyết định của Lãnh đạo Bộ:

Anh 1

Anh 2

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu chỉ đạo

Anh 3

Đại diện sinh viên phát biểu, cam kết với Lãnh đạo Bộ

Anh 4

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao Quyết định của Bộ cho sinh viên

Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Sơn