Khoa Nhiếp ảnh tổ chức học chuyên đề về chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhiếp ảnh

Khoa Nhiếp ảnh tổ chức học chuyên đề về chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiếp ảnh

Bài: Lê Minh Yến
Ảnh: Vũ Minh Hiếu

                Ngày 11/9/2019, tại phòng Studio2, sinh viên toàn Khoa Nhiếp ảnh đã học chuyên đề “Tác phẩm nhiếp ảnh chụp về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di chúc của Người” do nhà Lí luận phê bình nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường thuyết trình.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến đời sống nghệ sĩ và việc phát triển nền nghệ thuật nhiếp ảnh của nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp Quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam ngày 15/3/1953.Ngày nay, ngày 15/3 đã được lấy là ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực, trong đó có cả nhiếp ảnh.

Không chỉ là người khơi nguồn để nền nhiếp ảnh Cách mạng Việt Nam ra đời, Người còn là nguồn cảm hứng của nhiều tác phẩm, bức ảnh.

Những bức ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh như Đinh Đăng Định, Vũ Đình Hồng, Mai Nam, Đinh Quang Thành… đã được nhà Lí luận phê bình nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường đưa ra trong buổi học. Thông qua đó, sinh viên nhiếp ảnh thấy được hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện lên gần gũi, bình dị và bao dung. Những hình ảnh về Người được các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh trân trọng, gìn giữ và trở thành kho tàng quý giá, mang tính tư liệu cao.

Một số hình ảnh tại buổi học: