Thông báo mở lớp “Giới thiệu & Giải đáp thắc mắc tuyển sinh” hệ vừa làm vừa học năm 2019