BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI