Chuyên ngành Nhiếp ảnh Truyền thông đa phương tiện

Tên chuyên ngành đào tạo : Nhiếp ảnh Truyền thông đa phương tiện
Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) :
Tên ngành đào tạo : Nhiếp ảnh
Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Photography
Mã ngành : 52210301
Trình độ đào tạo : Đại học
Hình thức đào tạo : Chính quy

CHUYÊN NGÀNH NHIẾP ẢNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

  1. Chương trình học:

Bên cạnh những môn học kiến thức cơ bản bắt buộc theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình đào tạo Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện được tổ chức như sau:

Năm 1:

Sinh viên được cung cấp những kiến thức về lịch sử nhiếp ảnh thế giới, kỹ thuật nhiếp ảnh, tổng quan về đa phương tiện, nhiếp ảnh cơ bản.

Năm 2:

Sinh viên được giảng dạy về lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam, nghiệp vụ báo chí, quay phim, hậu kỳ nhiếp ảnh, ảnh báo chí, viết kịch bản, đạo diễn và lý thuyết truyền thông.

Năm 3:

Sinh viên được cung cấp những kiến thức lịch sử tạo hình thế giới và Việt Nam, thiết kế ấn phẩm truyền thông, luật báo chí và đạo đức nghề nghiệp, nghiệp vụ báo chí, tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đa phương tiện, truyền thông xã hội.

Năm 4:

Sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ báo chí, sản phẩm báo chí đa phương tiện và hoàn thành bài tốt nghiệp.

Vị trí của người học sau khi tốt nghiệp

– Có khả năng làm phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo; tạp chí; hãng tin; đài phát thanh; đài truyền hình; đài phát thanh – truyền hình; các cơ quan báo mạng điện tử; các trang Web của cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; các tập đoàn; công ty truyền thông…

– Có khả năng làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ báo chí và truyền thông đại chúng.