Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ năm 2021 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ phận Sau đại học đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho 02 nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Hồng và Phạm Huy Quang vào ngày 01 và 02 tháng 4 năm 2021.

Ngày 01/4/2021, nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Hồng bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Hình tượng đồ vật trong phim truyện điện ảnh”.  Chuyên ngành: Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình. Mã số: 9.21.02.31 do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Lân hướng dẫn. Luận án nghiên cứu về hình tượng đồ vật trong phim truyện điện ảnh cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn phương pháp của đạo diễn để có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng điện ảnh Việt Nam. Vì vậy đề tài Hình tượng đồ vật trong phim truyện điện ảnh có giá trị lý luận và thực tiễn cao.

Ngày 02/4/2021, nghiên cứu sinh Phạm Huy Quang bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: Ngôn ngữ ánh sáng và màu sắc trong tạo hình điện ảnh phim truyện”. Chuyên ngành: Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình. Mã số: 9.21.02.31 do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Lân hướng dẫn. Luận án đã hệ thống hóa khả năng ngôn ngữ của ánh sáng và màu sắc; xử lý, sử dụng ngôn ngữ của ánh sáng và màu sắc trong tạo hình điện ảnh phim truyện. Đây là sự đóng góp nhất định cho hệ thống nghiên cứu lý luận điện ảnh của Việt Nam hiện tại và trong tương lai.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, hai nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Hồng và Phạm Huy Quang đã trao đổi và trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng khoa học liên quan.

Kết quả 100% thành viên thuộc các Hội đồng liên quan đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Hồng và Phạm Huy Quang.

   

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ:

NCS Trần Thị Thanh Hồng bảo vệ luận án tiến sĩ

 

Các cán bộ, giảng viên và NCS Trần Thị Thanh Hồng chụp ảnh lưu niệm

 

NCS Phạm Huy Quang bảo vệ luận án tiến sĩ

 

Các cán bộ, giảng viên và NCS Phạm Huy Quang chụp ảnh lưu niệm

 

Bài: Bộ phận Sau đại học

Ảnh: Phạm Thành Nghiệp