Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ năm 2021 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, vào hồi 14h00, ngày 15/10/2021, Bộ phận Sau đại học đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh: Vũ Đình Toán với Đề tài nghiên cứu: “Sự tiếp nhận mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo của hai họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc”.

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử sân khấu. Mã số: 9.21.02.21;

do PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi hướng dẫn.

Luận án nghiên cứu trình bày hệ thống về những thành tựu và tồn tại trong công tác thiết kế trang trí sân khấu Chèo, góp phần định hình thiết kế trang trí sân khấu Chèo thông qua khai thác mỹ thuật dân gian và khả năng phục dựng những yếu tố mỹ thuật dân gian. Kết quả của luận án có thể giúp cho các họa sĩ sân khấu hôm nay lựa chọn sáng tạo phù hợp trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo hiện đại.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của ba vị phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, nghiên cứu sinh Vũ Đình Toán đã trao đổi và trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng khoa học.

Kết luận của Hội đồng:

Luận án “Sự tiếp nhận mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo của hai hoạ sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc” của nghiên cứu sinh Vũ Đình Toán đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nội dung luận án có những đóng góp mới cho chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường nhất trí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh  Hà Nội cấp Bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Vũ Đình Toán với số phiếu 06/06. Như vậy, 100% thành viên của Hội đồng nhất trí với quyết định này.

Một số hình ảnh trong Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ:

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường

NCS. Vũ Đình Toán bảo vệ luận án tiến sĩ

Hội đồng đánh giá Luận án, Lãnh đạo Trường, các giảng viên và NCS. Vũ Đình Toán

 

Bài: Bộ phận Sau đại học

Ảnh: Nguồn trên Facebook Toan Vu