Thông báo về phòng chống dịch Covid đối với thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2021