Đoàn cán bộ Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội làm việc tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội