Đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Wollongong, Australia sang giảng dạy, trao đổi, giao lưu với sinh viên Khoa Sân khấu

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1766/QĐ-BVHTTDL ngày 26/7/2022, Đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Wollongong, Australia (UOW) sang giảng dạy, trao đổi, giao lưu với sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K40A, Khoa Sân khấu.

Hai trường đã thống nhất thực hiện Dự án “Vietnam and Australia: Sharing our Stories” (Việt Nam và Australia: chia sẻ những câu chuyện của chúng tôi). Đây là dự án trao đổi, giao lưu bao gồm các hoạt động: giảng dạy, trao đổi, giao lưu giữa giảng viên và sinh viên hai trường.

Buổi báo cáo các hoạt động đã thực hiện sẽ được diễn ra vào lúc 14:00, thứ Sáu – ngày 19/8/2022 tại Nhà hát Tài năng trẻ (A3).

Một số hình ảnh của Đoàn Đại học Wollongong tại Trường:

PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng đón tiếp đoàn UOW
GS. Janys Elizabeth Hayes và GS. Linda Gaye Luke (từ trái qua)

GS. Linda Gaye Luke hướng dẫn sinh viên
GS. Janys Elizabeth Hayes hướng dẫn sinh viên

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Hoàng Duy Linh