Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khóa 2022 – 2025 (Từ ngày 10/8 đến ngày 16/08/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-ĐU ngày 14/6/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội; được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Trường, đại hội các chi bộ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, hứng khởi và đảm bảo đúng quy trình. Kết quả bầu Ban chấp hành chi ủy chi bộ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025 đều đạt được sự đồng thuận và nhất chí cao; cụ thể như sau:

  1. Chi bộ Cán bộ:

Đại hội Chi bộ Cán bộ diễn ra vào ngày 10/8/2022 tại Phòng 102, Nhà A2. Kết quả như sau:

– Đ/c Phạm Văn Cường – Bí thư Chi bộ;

– Đ/c Nguyễn Xuân Khánh – Phó bí thư Chi bộ;

– Đ/c Trần Thị Lan – Ủy viên BCH Chi bộ.

 

  1. Chi bộ Sân khấu:

Đại hội Chi bộ Sân khấu diễn ra vào ngày 11/8/2022 tại Phòng 102, Nhà A2. Kết quả như sau:

– Đ/c Vũ Đình Toán – Bí thư Chi bộ;

– Đ/c Bùi Như Lai – Phó bí thư Chi bộ;

– Đ/c Hoàng Kim Anh – Ủy viên BCH Chi bộ.

 

  1. Chi bộ Điện ảnh:

Đại hội Chi bộ Điện ảnh diễn ra vào ngày 12/8/2022 tại Phòng 102, Nhà A2. Kết quả như sau:

– Đ/c Phan Thị Phương Hiền – Bí thư Chi bộ;

– Đ/c Trần Quang Minh – Phó bí thư Chi bộ;

– Đ/c Lương Thị Hoàng Thi – Ủy viên BCH Chi bộ.

 

  1. Chi bộ Kiến thức cơ bản và Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình:

Đại hội Chi bộ Kiến thức cơ bản và Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình diễn ra vào ngày 15/8/2022 tại Phòng 102, Nhà A2. Kết quả như sau:

– Đ/c Lại Thị Thanh Bình – Bí thư Chi bộ;

– Đ/c Hà Thị Minh Thu – Phó bí thư Chi bộ;

– Đ/c Trần Nguyên Anh – Ủy viên BCH Chi bộ.

 

  1. Chi bộ Đào tạo – Quản lý học sinh, sinhviên:

Đại hội Chi bộ Đào tạo – Quản lý học sinh, sinh viên diễn ra vào ngày 16/8/2022 tại Phòng 102, Nhà A2. Kết quả như sau:

– Đ/c Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ;

– Đ/c Trần Thị Tuyết Hồng – Phó bí thư Chi bộ;

– Đ/c Trịnh Thúy Hương – Ủy viên BCH Chi bộ.

 

Một số hình ảnh tại đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025:

Đại hội Chi bộ Cán bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Điện ảnh nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Sân khấu nhiệm kỳ 2022 – 2025

 

Đại hội Chi bộ Kiến thức cơ bản – Công nghệ ĐA – TH nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Đào tạo – Quản lý HSSV nhiệm kỳ 2022 – 2025

                                                                             Bài: NguyễnHồngSơn

                                                                              Ảnh: Tổnghợp