Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội