Sinh viên Khoa Sấn khấu trao đổi, giao lưu trực tuyến với sinh viên Đại học Wollongong, Australia

Tháng 8 năm 2022, Đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Wollongong, Australia (UOW) đã sang giảng dạy, trao đổi, giao lưu với sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K40A, Khoa Sân khấu.

Sau khi đã thực hiện Dự án “Vietnam and Australia: Sharing our Stories” (Việt Nam và Australia: chia sẻ những câu chuyện của chúng tôi) tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, hai trường thống nhất tổ chức buổi trao đổi, giao lưu trực tuyến, tổng kết các hoạt động: giảng dạy, trao đổi, giao lưu đã thực hiện giữa giảng viên và sinh viên hai trường vào ngày 24/10/2022.

Một số hình ảnh trong buổi trao đổi, giao lưu trực tuyến:

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Tổng hợp