Chuyên gia Australia giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Biên kịch điện ảnh, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2973/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2022, TS. Mark William Rogers – giảng viên Đại học Wollongong, Australia sang giảng dạy cho sinh viên lớp Biên kịch điện ảnh K39, K40 và K41, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh.

Trong thời gian từ ngày 21/11 đến 25/11/2022, TS. Mark William Rogers đã giảng dạy, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên về nghiệp vụ biên kịch điện ảnh.

Một số hình ảnh của chuyên gia Australia làm việc tại Trường:

TS. Mark William Rogers giảng dạy trên lớp
Sinh viên tham gia lớp học

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Tổng hợp