Đại diện Quỹ học bổng Kumho Asiana trao Chứng nhận học bổng cho sinh viên của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Theo kế hoạch hàng năm của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quỹ học bổng Kumho Asiana, Hội đồng Quỹ học bổng thực hiện chương trình lần thứ 16 năm 2023.
Qua quá trình tuyển chọn theo tiêu chí của Quỹ học bổng Kumho Asiana, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã lựa chọn ra 03 sinh viên có tên sau:
1. Nguyễn Tiến Huy – sinh viên lớp Đạo diễn Truyền hình K42;
2. Nguyễn Thị Anh Thư – sinh viên lớp Huấn luyện múa K42;
3. Lê Thùy Dương – sinh viên Biên kịch Điện ảnh K42.
Bà Phạm Thị Mỹ Linh – Trưởng phòng Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana đại diện cho Quỹ học bổng Kumho Asiana trao Chứng nhận cho sinh viên của Trường vào ngày 11/5/2023.
Một số hình ảnh trong buổi trao chứng nhận học bổng:

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Đinh Hải Phong