Hướng dẫn thủ tục và địa điểm đón tiếp thí sinh – Quy định giờ làm việc – Bố trí phòng làm việc – Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2023