Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Kiến thức cơ bản và Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình

Thực hiện Quyết định số 31-QĐ/UBKTĐU ngày 08/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (UBKTĐU) về việc giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Kiến thức cơ bản và Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình, sáng ngày 29/11/2023 tại Phòng họp 102 Nhà A2 – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tham dự hội nghị do Chi bộ Kiến thức cơ bản và Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình (KTCB&CNĐATH) tổ chức.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Đặc biệt giám sát về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; việc triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; thực hiện các kế hoạch, thông báo của Đảng ủy Trường trong năm 2023 cho đến thời điểm thực hiện quyết định giám sát; kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

   Về phía đoàn giám sát, gồm:  Đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKTĐU -Trưởng đoàn giám sát; đồng chí Trịnh Thúy Hương, Đảng ủy viên – Ủy viên UBKTĐU- Thành viên; đồng chí Lê Thanh Sơn – Đảng viên Chi bộ Cán bộ – Văn phòng Đảng ủy – Thư ký.

   Chi bộ KTCB&CNĐATH gồm Ban Chi ủy: Đồng chí Lại Thị Thanh Bình – Bí thư Chi bộ, đồng chí Hà Thị Minh Thu – Phó Bí thư; đồng chí Trần Nguyên Anh – Chi ủy viên và 12 đảng viên của chi bộ.

Tại Hội nghị, đoàn giám sát chứng kiến toàn bộ tiến trình tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ KTCB&CNĐATH, sau đó nghiên cứu hồ sơ tài liệu về công tác Đảng của Chi bộ KTCB&CNĐATH, căn cứ tiêu chí khung để đánh giá một buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đạt chất lượng để nhận xét các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ KTCB&CNĐATH.

Đồng chí Lại Thị Thanh Bình đã chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ và có báo cáo với đoàn giám sát về các nội dung cơ bản trong kế hoạch giám sát. Các đồng chí đảng viên Chi bộ KTCB&CNĐATH đã phát biểu thảo luận về chuyên đề “Chi bộ Kiến thức cơ bản và Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tác phong nêu gương và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên”.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Đắc Thi đề nghị các đồng chí trong Chi bộ KTCB&CNĐATH phát huy hơn nữa vai trò của đảng viên, vận dụng kết quả thảo luận chuyên đề vào thực tế công tác chuyên môn, công tác Đảng. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của chi bộ như công tác chuẩn bị nội dung cho sinh hoạt chuyên đề; các phát biểu của đảng viên làm phong phú nội dung buổi sinh hoạt; các hoạt động nổi bật, đóng góp của Chi bộ KTCB&CNĐATH đối với Nhà trường, đồng thời lưu ý chi bộ cần sớm khắc phục các hạn chế nêu trong báo cáo của chi bộ đã gửi cho đoàn giám sát và các ý kiến góp ý của thành viên đoàn giám sát; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng cường vai trò của Đảng, phát huy vai trò của đảng viên trong việc xây dựng chi bộ vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị do Chi bộ KTCB&CNĐATH tổ chức sáng 29/11/2023 về việc thực hiện quyết định giám sát chuyên đề:

Đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKTĐU Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại Hội nghị của Chi bộ KTCB&CNĐATH.
Đồng chí Lê Thanh Sơn – Thư ký, công bố các văn bản liên quan đến cuộc giám sát chuyên đề tại Chi bộ KTCB&CNĐATH.
Đồng chí Lại Thị Thanh Bình – Bí thư chi bộ phát biểu tại Hội nghị về tình hình chung của Chi bộ KTCB&CNĐATH.
Đồng chí Hà Thị Minh Thu – Phó Bí thư Chi bộ KTCB&CNĐATH, tổ đảng Ngoại ngữ – Tin học trình bày nội dung chuyên đề “Chi bộ Kiến thức cơ bản và Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tác phong nêu gương và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên”.
Đồng chí Trần Nguyên Anh – Chi ủy viên chi bộ phát biểu tham luận về làm rõ các yêu cầu thực hiện chuyên đề và áp dụng trong thực tiễn.
Đồng chí Nguyễn Mai Hương – Đảng viên tổ đảng Kiến thức cơ bản, tham luận về các biện pháp thực hiện nội dung đã nêu trong chuyên đề.
Đồng chí Nguyễn Hữu Mỹ – Đảng viên tổ đảng Công nghệ điện ảnh – truyền hình, phát biểu về những việc làm nêu gương trong công tác của nhà giáo khi thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh Chi bộ KTCB&CNĐATH tổ chức Hội nghị làm việc với đoàn giám sát của UBKTĐU Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Bài: Trịnh Thúy Hương

Ảnh: Nguyễn Đình Nin