Khóa 2 (2002-2004)

TT Học viên Luận văn tốt nghiệp
I Chuyên ngành Lý luận Phê bình Sân khấu
1. Nguyễn Thị Thu Hà Trang phục hoàng hậu và phi tần thời Lê – Trịnh thế kỷ XVII – Từ hiện thực lịch sử tới nghệ thuật sân khấu
2. Hoàng Song Hào Bước đầu tìm hiểu nghệ thuật trang trí trong sân khấu Tuồng
3. Lê Nghiêm Về sân khấu truyền thanh
4. Thiều Thị Hạnh Nguyên Sự hình thành và phát triển của kịch hát bài chòi từ góc độ đặc trưng thể loại
5. Vũ Đình Toán Tìm hiểu hoá trang vẽ mặt trong tuồng
II Chuyên ngành Đạo diễn Sân khấu
1. Nguyễn Thị Lụa Kế hoạch đạo diễn vở chèo “Lý Nhân Tông học làm vua”
2. Dương Văn Tạo Kế hoạch đạo diễn vở kịch xiếc “Huyền thoại Âu Cơ – Lạc Long Quân”
3. Vũ Cẩm Thuý Kế hoạch đạo diễn vở “Quan thanh tra” của N.Gôgôn
4. Nguyễn Ngọc Trúc Kế hoạch đạo diễn vở diễn kịch xiếc “Đam San – Người anh hùng”
III Chuyên ngành Lý luận Phê bình Điện ảnh
1. Chử Thị Hà Đổi mới phim truyện Việt Nam trong bối cảnh truyền thông hiện nay
2. Vũ Thị Tề Khương Tìm hiểu một số khía cạnh về bản sắc văn hoá dân tộc trong phim truyện cách mạng Việt Nam
IV Chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh
1. Nguyễn Quang Trung Ứng dụng công nghệ kỹ xảo đồ hoạ vi tính làm tăng hiệu quả nghệ thuật trong sáng tác của đạo diễn phim truyện điện ảnh

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.