Khóa 1 (2000-2002)

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ khoá 1 (2000 – 2002)

 

TT Học viên Luận văn tốt nghiệp
I Chuyên ngành Lý luận Phê bình Sân khấu
1. Nguyễn Thành Nhân Một số đặc điểm của nghệ thuật sân khấu rối Việt Nam
2. Trần Thị Lan Hương Khả năng diễn tả và giá trị nghệ thuật của múa chèo trong sân khấu chèo truyền thống (qua trích đoạn tiêu biểu: “Thị Mầu lên chùa” và “Suý Vân giả dại”)
3. Đinh Quang Trung Ảnh hưởng của thuyết âm dương trong sân khấu chèo truyền thống
II Chuyên ngành Đạo diễn Sân khấu
1. Trần Yến Chi Kế hoạch đạo diễn vở “Cái chết của người chào hàng”
2. Phan Trọng Thành Kế hoạch đạo diễn vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ
3. Lê Mạnh Hùng Kế hoạch đạo diễn vở “Trưởng giả học làm sang” của Môlie
4. Phạm Trí Thành Kế hoạch đạo diễn vở “Lôi vũ” của tác giả Tào Ngu
III Chuyên ngành Lý luận Phê bình Điện ảnh
1. Nguyễn Danh Dương Sáng tác phim truyện Việt Nam những năm đổi mới
2. Lê Cẩm Lượng Những đổi mới của phim truyện Việt Nam về đề tài chiến tranh từ sau năm 1975
IV Chuyên ngành Biên kịch Điện ảnh
1. Lưu Duy Hùng Vai trò của sự kiện trong cốt truyện phim
2. Nguyễn Mạnh Lâm Tiếng động trong nghệ thuật phim truyện

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.