Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2018

Ngày 10/1/2018, Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 11 quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc.

Chi bộ Cán bộ kết nạp cho 2 đảng viên:

1. Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh – Cán bộ Phòng Hành chính, Quản trị.

2. Đ/c Hà Phương Thạch – Cán bộ Trung tâm Thông tin, Thư viện

Chi bộ Kiến thức cơ bản, Kỹ thuật, Công nghệ điện ảnh – truyền hình kết nạp 1 đảng viên:

1. Đ/c Trần Phương Dung – Giảng viên Trung tâm Tin học ngoại ngữ.

Chi bộ Viện Sân khấu – Điện ảnh kết nạp 2 đảng viên:

1. Đ/c Nguyễn Thị Huệ Ninh – Cán bộ Viện Sân khấu – Điện ảnh

2. Đ/c Nguyễn Hồng Hạnh – Cán bộ Viện Sân khấu – Điện ảnh

Chi bộ Đào tạo, Quản lý Học sinh sinh viên kết nạp 6 đảng viên:

1. Đ/c Trần Thị Kiều Ninh – Sinh viên lớp Thiết kế mỹ thuật K33

2. Đ/c Nguyễn Văn Thảnh – Sinh viên lớp Đạo diễn điện ảnh K34

3. Đ/c Phạm Thanh Hải – Sinh viên lớp Biên tập truyền hình K33

4. Đ/c Nguyễn Phương My – Sinh viên lớp Diễn viên kịch – điện ảnh K33B

5. Đ/c Bùi Phương Thùy – Sinh viên lớp Huấn luyện múa K33

6. Đ/c Hà Thanh Vân – Sinh viên lớp Nhiếp ảnh K33

11 đảng viên mới kết nạp đều là những cán bộ, giảng viên và sinh viên ứu tú của nhà trường, đã trải qua quá trình phấn đấu, tu dưỡng bền bỉ, kiên trì để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng viên mới diễn ra trong không khí trang trọng. Các đảng viên sau khi được kết nạp đã được chi bộ phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Thi – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã phát biểu chúc mừng đồng thời thể hiện niềm tin tưởng các đảng viên mới sẽ chung sức với toàn đảng bộ phấn đấu thực hiện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội ngày càng ổn định và phát triển.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ:

1

PGS.TS Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ

2

3

4

5

6

7

Bài: Phan Thúy Diệu

Ảnh: Ngô Văn Nhung

(lớp Nhiếp ảnh nghệ thuật K35)