Đoàn cán bộ, giảng viên Đại học Middlesex, Vương quốc Anh thăm trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội