Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

TB.SKDAHN - TB tuyen sinh ĐH CĐ 2019-1

TB.SKDAHN - TB tuyen sinh ĐH CĐ 2019-2

TB.SKDAHN - TB tuyen sinh ĐH CĐ 2019-3

TB.SKDAHN - TB tuyen sinh ĐH CĐ 2019-4

TB.SKDAHN - TB tuyen sinh ĐH CĐ 2019-5

LỊCH THI TUYỂN SINH NĂM 2019
Lich tuyen sinh 2019-đã chuyển đổi-1

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI:
Phiếu số 1: CLICK HERE
Phiếu số 2: CLICK HERE