Đoàn cán bộ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thăm trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội