BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Ngày sinh: 07/04/1964 – Quê quán: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày vào Đảng: 06/10/2006 – Lý luận chính trị: Cao cấp

Bằng cấp chuyên môn: Tiến sĩ, Đạo diễn Sân khấu

Học hàm, danh hiệu: Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân

Chức vụ, chức danh: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Giảng viên cao cấp

*******************

TS. Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Ngày sinh: 05/05/1970 – Quê quán: Đông Anh, Hà Nội

Ngày vào Đảng: 26/03/2004 – Lý luận chính trị: Cao cấp

Bằng cấp chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học giáo dục

Chức vụ, chức danh: Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

*******************

TS. NSƯT Bùi Như Lai – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Ngày sinh 28/12/1979 – Quê quán: Hà Nội

Ngày vào Đảng 10/06/2011 – Lý luận chính trị: Cao cấp

Bằng cấp chuyên môn: Tiến sĩ Nghệ thuật học, Đạo diễn Sân khấu, Diễn viên sân khấu và điện ảnh truyền hình.

Danh hiệu: Nghệ sĩ Ưu tú – Huân chương lao động hạng III.