Chuyên gia Australia giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Đạo diễn Âm thanh, Ánh sáng, Khoa Sân khấu và Thiết kế Trang phục, Hóa trang, Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2564/QĐ-BVHTTDL ngày 13/10/2022, hai chuyên gia Australia sang giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Đạo diễn Âm thanh, ánh sáng và Thiết kế trang phục, Hóa trang; cụ thể:

Chuyên gia Timothy Mark Carter giảng dạy, hướng dẫn thiết kế âm thanh, ánh sáng cho sinh viên lớp Đạo diễn Âm thanh, ánh sáng K39 và K41, Khoa Sân khấu; chuyên gia Helen Elizabeth Kohlhagen giảng dạy, hướng dẫn thiết kế trang phục cho sinh viên lớp Thiết kế Trang phục K39 và Nghệ thuật Hóa trang K39, Khoa Thiết kế Mỹ thuật.

Buổi báo cáo các hoạt động đã thực hiện là sự kết hợp của hai chuyên gia và các lớp học được diễn ra vào lúc 14:30, thứ Sáu – ngày 21/10/2022 tại Studio C2 của Trường.

Một số hình ảnh của chuyên gia Australia làm việc tại Trường:

Chuyên gia Timothy Mark Carter giảng dạy, hướng dẫn sinh viên

Chuyên gia Helen Elizabeth Kohlhagen giảng dạy, hướng dẫn sinh viên

Hai chuyên gia phối – kết hợp nội dung hai chuyên ngành

Chuyên gia Timothy Mark Carter báo cáo khóa học
Sinh viên trình bày tại buổi báo cáo
Đại diện Lãnh đạo Trường, hai chuyên gia, cán bộ, giảng viên và sinh viên chụp hình lưu niệm

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Hoàng Duy Linh