Thông báo về việc Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024