Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội làm việc với Chi bộ Cán bộ về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chiều ngày 29/5/2024 tại Phòng họp 102 Nhà A2 – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (UBKTĐU) đã làm việc với Chi bộ Cán bộ về việc thực hiện Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với Chi bộ Cán bộ.

Về phía Tổ kiểm tra có: Đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ nhiệm UBKTĐU – Tổ trưởng Tổ kiểm tra; đồng chí Lại Thị Thanh Bình – Đảng ủy viên – Ủy viên UBKTĐU – Bí thư Chi bộ Kiến thức cơ bản, Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình – Tổ phó Tổ kiểm tra; đồng chí Trịnh Thúy Hương – Đảng ủy viên – Ủy viên UBKTĐU – Thành viên; đồng chí Nguyễn Thị Phương – Đảng viên Chi bộ Đào tạo – Quản lý học sinh, sinh viên – Thư ký.

Về phía Chi bộ Cán bộ có: Đồng chí Phạm Văn Cường – Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh – Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Lan – Chi ủy viên và các đồng chí trong Chi bộ Cán bộ.

Tại Hội nghị, Tổ kiểm tra đã chứng kiến toàn bộ tiến trình tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ của Chi bộ Cán bộ, sau đó nghiên cứu hồ sơ tài liệu về công tác tổ chức sinh hoạt Đảng của Chi bộ Cán bộ, căn cứ tiêu chí khung để đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt chất lượng để nhận xét các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Cán bộ. Đồng chí Phạm Văn Cường – Bí thư Chi bộ Cán bộ đã chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ và có báo cáo với Tổ kiểm tra về các nội dung cơ bản trong sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trịnh Thúy Hương nhận xét về quá trình chi ủy Chi bộ chuẩn bị báo cáo và cung cấp minh chứng cho Tổ kiểm tra; ghi nhận Chi bộ cán bộ đã tạo điều kiện cho Tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương căn cứ kết quả kiểm tra các văn bản đã lưu tại Chi bộ (từ tháng 4/2023 đến tháng 4/2024) ghi nhận Chi bộ cán bộ đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác sinh hoạt Chi bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đắc Thi nhận xét về thực trạng chung của Chi bộ cán bộ thông qua các hoạt động mà đồng chí nhận thấy của buổi họp định kỳ. Đồng chí lưu ý với Chi bộ về việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về sinh hoạt định kỳ, chuyên đề (theo Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ). Đồng chí yêu cầu chi ủy chi bộ cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc đôn đốc, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị do Chi bộ Cán bộ tổ chức Chiều ngày 29/5/2024 về việc thực hiện Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Phạm Văn Cường – Bí thư Chi bộ Cán bộ phát biểu tại Hội nghị về tình hình chung của Chi bộ Cán bộ.
Đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKTĐU -Tổ trưởng Tổ kiểm tra phát biểu tại Hội nghị.
Toàn cảnh Chi bộ Cán bộ tổ chức Hội nghị làm việc với Tổ kiểm tra của Đảng ủy.

Bài: Nguyễn Thị Phương

Ảnh: Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Đức Anh