Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội làm việc với Chi bộ Sân khấu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) tại Chi bộ Sân khấu

Thực hiện Quyết định số 11 -QĐ/UBKTĐU  ngày 07 tháng 5 năm  2024  của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ (UBKTĐU) Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) tại Chi bộ Sân khấu.

Chiều ngày 07/6/2024 tại Phòng họp 102 Nhà A2, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội (ĐHSKĐAHN), Chi bộ Sân khấu đã tổ chức Hội nghị để báo cáo trực tiếp với Tổ kiểm tra  về việc thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 28/02/2023 của Đảng ủy Trường ĐHSKĐAHN về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 24/01/2024 của Đảng ủy Trường ĐHSKĐAHN về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí trong chi ủy Chi bộ Sân khấu.

Về phía Tổ kiểm tra có: Đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ nhiệm UBKTĐU – Tổ trưởng Tổ kiểm tra; đồng chí Lại Thị Thanh Bình – Đảng ủy viên – Ủy viên UBKTĐU – Bí thư Chi bộ Kiến thức cơ bản, Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình – Tổ phó Tổ kiểm tra; đồng chí Trịnh Thúy Hương – Đảng ủy viên – Ủy viên UBKTĐU – Thành viên; đồng chí Trần Ánh Ngọc – Đảng viên Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên – Thư ký.

Về phía Chi ủy Chi bộ Sân khấu có: Đồng chí Vũ Đình Toán – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Thiết kế Mỹ thuật; Đồng chí Bùi Như Lai – Đảng ủy viên – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Hoàng Kim Anh – Chi uỷ viên, Phó trưởng Khoa Múa. Chi bộ Sân khấu gồm 04 tổ Đảng: Khoa Sân khấu; Khoa Múa; Khoa Thiết kế Mỹ thuật và Khoa Kịch hát dân tộc. Từ sau đại hội Chi bộ tháng 8/2022, hiện nay Chi bộ Sân khấu có 31 đảng viên; trong đó 28 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị.

Tại Hội nghị, Tổ kiểm tra đã chứng kiến toàn bộ tiến trình tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ của Chi bộ Sân khấu; nghe báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) tại Chi bộ Sân khấu. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Sân khấu phát biểu về công tác phát triển đảng, công tác chuyên môn của Chi bộ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Chi bộ Sân khấu đã tổ chức tuyên dương các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tháng 5 năm 2024, các đảng viên này trở thành tấm gương của Chi bộ trong thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm các đồng chí thuộc tổ Đảng sau:

+ Tổ Đảng Khoa Sân khấu

 1. Đồng chí Bùi Như Lai
 2. Đồng chí Dương Thị Thanh Huyền
 3. Đồng chí Hán Quang Tú
 4. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng

+ Tổ Đảng Khoa Thiết kế Mỹ thuật

 1. Đồng chí Vũ Thanh Hùng
 2. Đồng chí Lê Thế Anh
 3. Đồng chí Hoàng Duy Đông

+ Tổ Đảng Khoa Múa

 1. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Châu
 3. Đồng chí Hoàng Kim Anh

+ Tổ Đảng Khoa Kịch hát dân tộc

 1. Đồng chí Phạm Hữu Dực
 2. Đồng chí Bùi Thị Hiền
 3. Đồng chí Trịnh Thị Thanh Huyền
 4. Đồng chí Trần Thị Hạnh

Căn cứ báo cáo của Chi bộ Sân khấu và trực tiếp kiểm tra công tác lưu trữ văn bản của Chi bộ, đồng chí Trịnh Thúy Hương nhận xét: Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Sân khấu đã có nhiều nỗ lực và đạt được những thành tích tiêu biểu trong công tác chuyên môn và các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Đặc biệt, trong thời gian kiểm tra, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tham gia nhiều hoạt động tiêu biểu của Nhà trường như: Tham gia Tuần lễ Sân khấu được tổ chức ở Nam Ninh – Trung Quốc; tham gia Liên hoan Sân khấu các Trường Nghệ thuật Sân khấu châu Á lần thứ VII của ATEC tổ chức tại Trung Quốc và giành nhiều giải thưởng trong liên hoan; tham gia Cuộc thi các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc; tham gia và đạt giải nhất Hội diễn văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).

            Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đắc Thi ghi nhận và biểu dương các thành tích của Chi bộ Sân khấu, đồng thời yêu cầu các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ tiếp tục bám sát Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Đảng ủy Trường ĐHSKĐAHN về việc Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” tại Trường ĐHSKĐAHN để thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị do Chi bộ Sân khấu tổ chức Chiều ngày 07/6/2024 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) tại Chi bộ Sân khấu.

Đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ nhiệm UBKTĐU – Tổ trưởng Tổ kiểm tra phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Vũ Đình Toán – Bí thư Chi bộ Sân khấu, Trưởng Khoa Thiết kế Mỹ thuật phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Như Lai – Đảng ủy viên – Phó Bí thư Chi bộ Sân khấu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị.
Các đồng chí trong Chi bộ Sân khấu được tuyên dương là cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 5 năm 2024.
Toàn cảnh Hội nghị Chi bộ Sân khấu làm việc với Tổ kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Nhà trường.
Tổ kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí đảng viên Chi bộ Sân khấu trong nội dung tuyên dương cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 5 năm 2024.

Bài: Đồng chí Trần Ánh Ngọc

Ảnh: Đồng chí Vũ Thanh Hùng