TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Công đoàn Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn…
Ngày 13,14/5/2017, Công đoàn Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2017 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Hội nghị đã tiến hành chia nhóm thảo luận theo […]
Xem Thêm
SKDA Admin
12/04/2016

HÌNH CÓ TIẾNG