Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khóa XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 10/6/2015, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khóa XII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã được tổ chức long trọng tại Nhà hát thể nghiệm A3. Tham dự Đại hội có sự hiện diện của PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội; đ/c Phùng Thị Việt Hương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đ/c Đinh Công Mão – Phó Hiệu trưởng; đại diện Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cùng 91 Đảng viên là cán bộ, giảng viên, sinh viên đang công tác, giảng dạy và học tập tại Trường.

Các đại biểu tham dự đại hội đã được nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, đánh giá hoạt động của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2010 – 2015; mục tiêu tổng quát, phương hướng chung, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XII (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đại hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trường khóa XII và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II.

Sau phiên làm việc chính thức, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khóa XII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) gồm 05 đồng chí:

– Đ/c Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy

– Đ/c Trần Văn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy

– Đ/c Nguyễn Thị Thanh Quế

– Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

– Đ/c Trịnh Văn Đức

Đại hội cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí:

– Đ/c Trần Văn Hải – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

– Đ/c Lại Thị Thanh Bình – Ủy viên

– Đ/c Trịnh Thúy Hương – Ủy viên

Một số hình ảnh của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khóa XII:

1

2

3

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi trình bày dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khóa XI trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

4

Đ/c Phùng Thị Việt Hương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường khoá XI (nhiệm kỳ 2010 – 2015)

5

6

7

8

9

10

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát biểu tại Đại hội

11

12

13

14

15

16

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khóa XII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) ra mắt tại Đại hội

17

  Ngọc Anh – Cao Mạnh Tiến