Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức diễn đàn Hương sắc Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày 16/10/2015, Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội phối hợp với TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn Hương sắc Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục, động viên nữ thanh niên, học sinh, sinh viên phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang và đẩy mạnh tuyên truyền Đề án 343 trong nữ sinh viên đặc thù (nữ sinh viên các ngành văn hóa nghệ thuật). Thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia, chương trình cũng mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ nói chung, nữ thanh niên, sinh viên nói riêng trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; bồi dưỡng cho nữ sinh viên các ngành văn hóa kiến thức, quan điểm để tác nghiệp khi biểu diễn, xây dựng các tác phẩm văn hóa về người phụ nữ.

Chương trình được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với đoàn viên thanh niên, sinh viên và đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương tham gia.

Một số hình ảnh của chương trình:

1

2

3

4

5

6

7

8

Ngọc Anh – Cao Mạnh Tiến