Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 6/10/2018, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tham gia Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2012 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 tại TP. Đà Lạt.

Hội nghị đã tổng kết những thành tích cũng như khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong giai đoạn 2012 – 2017. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nêu ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2018 – 2023.

Các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận, đóng góp nhằm khắc phục những hạn chế và tồn tại trong công tác đào tạo, quản lý đào tạo tại đơn vị mình nói riêng cũng như các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ nói chung.

Tại Hội nghị lần này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khen thưởng cho các cơ sở đào tạo và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2012 – 2017. Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng nhà trường đã vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

1

2

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì những đóng góp trong công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2012 – 2017

3

4

PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng nhà trường cũng vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng trong Hội nghị tổng kết công tác đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2012 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 vừa qua

Bài: Ngọc Anh

Ảnh: Phạm Văn Cường