THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN THU HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2020

*Thí sinh có thể in mẫu phiếu thi từ link để làm theo HD rồi gửi Bưu điện, thời gian tính theo dấu nhận của bưu điện. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ts6yY33FBIkn6wUo5yFboGKZoKJFR6P9?fbclid=IwAR3-y1Yalc0M4uxfM5vJqzY7Gk7HODUWVrCOE8a4r5r9Cny4zELHSrN0TH0(