Kết quả tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 Ngành/ Chuyên ngành: Diễn viên cải lương liên thông; Diễn viên chèo; Nhạc công kịch hát dân tộc; Huấn luyện múa, Biên đạo múa; Biên đạo múa đại chúng