Danh sách thí sinh dự thi trực tuyến kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 Chuyên ngành: Công nghệ dựng phim và Âm thanh Điện ảnh – Truyền hình