THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (Áp dụng từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)

Lịch thi khoa KTCB
Lich thi truc tuyen he chinh quy – khoa KHDT
Lịch thi trực tuyến – khoa NT điện ảnh
TKB hoc truc tuyen he chinh quy – khoa Cong nghe
TKB hoc truc tuyen he chinh quy – khoa Dien anh
TKB hoc truc tuyen he chinh quy – khoa KTCB
TKB hoc truc tuyen he chinh quy – khoa KHDT
TKB hoc truc tuyen he chinh quy – khoa Mua
TKB hoc truc tuyen he chinh quy – khoa My thuat
TKB hoc truc tuyen he chinh quy – khoa Nhiep anh
TKB hoc truc tuyen he chinh quy – khoa San khau
TKB hoc truc tuyen he chinh quy – khoa Truyen hinh
TKB hoc truc tuyen he VHVL – khoa San khau
TKB hoc truc tuyen he VLVH – khoa Dien anh
TKB hoc truc tuyen he VLVH – khoa truyen hinh
Thời khóa biểu trực tuyến hệ VLVH – khoa Truyền hình K41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.