Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022 – 2023 Chương trình đầu khóa học

Thực hiện công văn số 4675/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 – 2023, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022 – 2023”, Chương trình đầu khóa học cho toàn bộ thí sinh trúng tuyển các ngành nghệ thuật khối S và S1 trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (K42) tại Nhà hát Tài năng trẻ, từ ngày 11/10/2002 đến ngày 13/10/2022.

Với mục đích trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho sinh viên khi mới nhập học, Nhà trường đã tổ chức các chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa, ý thức trách nhiệm công dân thực thi pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân – HSSV; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, học bổng, tín dụng đào tạo… giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của HSSV; Hướng dẫn, tổ chức HSSV tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội; các chương trình, hoạt động của nhà trường…

Trong quá trình tham gia học tập tuần sinh hoạt công dân, hầu hết các bạn sinh viên K42 đều đi học đúng giờ, thái độ nghiêm túc, hoàn thành đầy đủ các bài tập, bài thu hoạch và các yêu cầu khác của nhà trường đối với sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân.

Một số hình ảnh trong Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên:

Sinh viên K42 tham dự Tuẩn lễ sinh hoạt công dân – sinh viên
Th.S Trần Thị Tuyết Hồng – Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên phát biểu
Giảng viên khách mời phát biểu, trao đổi

Giảng viên khách mời phát biểu, trao đổi
Giảng viên khách mời phát biểu, trao đổi

Bài: Phòng Công tác Học sinh, sinh viên

Ảnh: Khoa Nhiếp ảnh