(Dự thảo lần 1) Báo cáo tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: (1) Biên đạo Múa, (2) Diễn viên Cải Lương, (3) Biên kịch điện ảnh, (4) Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện, (5) Quay phim truyền hình, (6) Đạo diễn sân khấu.

dhskdahn_bctdgctbiendaomua_2023

 

dhskdahn_bctdgctdienviencailuong_2023

 

dhskdahn_bctdgctbienkichdienanh_2023

 

dhskdahn_bctdgctnhiepanhtruyenthongdaphuongtien_2023

 

dhskdahn_bctdgctquayphimtruyenhinh_2023

 

dhskdahn_bctdgctdaodiensankhau_2023