Tuần sinh hoạt công dân năm học 2023 – 2024, Chương trình giữa khóa học và cuối khóa học

Thực hiện công văn số 4337/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 – 2024, Ban Giám hiệu trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân năm học 2023-2024, Chương trình giữa khóa học và cuối khóa học”.

Chương trình tuần sinh hoạt công dân giữa khóa học và cuối khóa học, sinh viên đã được cập nhật những thông tin, quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm rõ những thông tin chuẩn xác, liên quan trực tiếp tới phương pháp học đại học, phương pháp nghiên cứu khoa học; giáo dục đạo đức nghề nghiệp; kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, sinh viên cũng được phổ biến về những quyền lợi, nghĩa vụ, nâng cao ý thức đạo đức và trách nhiệm dưới vai trò sinh viên và vai trò một công dân hữu ích cho xã hội với các chuyên đề giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật. Ngoài ra, tuần sinh hoạt công dân cũng là dịp để sinh viên cuối khóa gặp gỡ, giao lưu với các nhà tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp và nắm được các quy định về luật lao động để  có thể vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp.

Trong suốt quá trình học tập tuần sinh hoạt công dân, hầu hết sinh viên tham gia đầy đủ, đúng giờ, thái độ nghiêm túc và thực hiện những yêu cầu khác của nhà trường đối với sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân được tổ chức hàng năm.

Một số hình ảnh trong Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa học và cuối khóa học:

PGS.TS. NGƯT. Trần Đăng Thanh – Nguyên chủ nhiệm khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện chính trị Bộ Quốc phòng
Thiếu tá, TS. Vũ Việt Hà – Khoa Luật, Học viện Chính trị Công an nhân dân
Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến – Giám đốc nhà hát Tuổi trẻ
TS. Phạm Huy Quang – Trưởng khoa Truyền hình, trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
Giao lưu: NSƯT. Xuân Bắc – Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT. Lê Mạnh – Trung tâm phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam
Sinh viên tham gia phát biểu trong Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa học và cuối khóa học.

Bài: Lương Ngọc Thúy

Ảnh: Đinh Hải Phong