TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn các trường đại học, cao đẳng năm học 2015 -2016
Thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 23/9/2016, tại hội trường Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Liên đoàn Lao động […]
Xem Thêm