TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Vũ đoàn Stephen Petronio (Hoa Kỳ) giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên khoa Múa và…
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua giới thiệu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhân dịp lưu diễn, Vũ đoàn Stephen Petronio (Hoa Kỳ) đã sang giao lưu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên khoa Múa và Trung tâm […]
Xem Thêm