Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Diễn viên và Đạo diễn nghệ thuật (Hạng I, II, III, IV) tại TP Hải Phòng