Bản tin: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học mới (2021 – 2022)