Thông báo v/v hướng dẫn thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học Đại học vừa làm vừa học năm 2021