Thông báo v/v đăng ký chỗ ở tại Ký túc xá cho thí sinh tham gia thi tuyển năm 2022