Buổi báo cáo của Đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Wollongong, Australia sang giảng dạy, trao đổi, giao lưu với sinh viên Khoa Sân khấu

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1766/QĐ-BVHTTDL ngày 26/7/2022, Đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Wollongong, Australia (UOW) sang giảng dạy, trao đổi, giao lưu với sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K40A, Khoa Sân khấu.

Buổi báo cáo các hoạt động đã thực hiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Vietnam and Australia: Sharing our Stories” (Việt Nam và Australia: chia sẻ những câu chuyện của chúng tôi) diễn ra vào lúc 14:00, thứ Sáu – ngày 19/8/2022 tại Nhà hát Tài năng trẻ (A3).

Một số hình ảnh trong buổi báo cáo của Đoàn Đại học Wollongong và sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K40A:

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Hoàng Duy Linh