TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Khoa Kỹ thuật, Công nghệ điện ảnh và truyền hình tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho…
Ngày 15/10/2015, khoa Kỹ thuật, Công nghệ điện ảnh và truyền hình đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp Công nghệ điện ảnh – truyền hình, lớp Công nghệ kỹ thuật điện tử K31 và sinh viên lớp Công nghệ điện ảnh – truyền hình K32 (hệ cao đẳng). Tới […]
Xem Thêm