TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức xem phim chuyên đề…
PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi phát biểu tại buổi chiếu phim chuyên đề Ngày 09/5/2018, tại phòng chiếu phim tầng 3 nhà D, Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức buổi chiếu phim chuyên đề theo Kế hoạch số 13/KH-SKĐAHN ngày 07/5/2018 về Thực hiện Chỉ thị số […]
Xem Thêm